From the Blog

rozbiórka obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego

Rozbiórka to ostatnie działanie jakie możemy skierować w stronę obiektu budowlanego. Polega na demontażu połączonych elementów tworzących całość i usunięciu budynku z danego obszaru. Podobnie jak w przypadku wznoszenia budynku praca ta jest związana z szeregiem formalności. Wszystkie procedury związane z rozbiórką zawarte są w Ustawie o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1997 (Dz. U. 2010, nr 121, poz. 809). Jak więc się do tego zabrać? Jak działać, by wszystko było zgodne z prawem?

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Brzmi paradoksalnie? Aby rozpocząć rozbiórkę należy uzyskać pozwolenie na budowę. Zapis ten jednak jest tak skonstruowany, by można było ominąć szereg innych formalności. Jednak czy takie pozwolenie jest konieczne? Jeżeli chcesz rozebrać budynek nieobjęty ochroną konserwatorską i niewpisany na listę zabytków, w dodatku mający poniżej 8 metrów nie musisz posiadać takiego pozwolenia. Jednak musisz zgłosić taką rozbiórkę w urzędzie, tam zostanie określony zakres, rodzaj i sposób rozbiórki. Jeżeli organ wyrazi zgodę na rozbiórkę po 30 dniach od doręczenia ci zgody możesz zacząć rozbiórkę.

Czy organy mogą nie wyrazić zgody na rozbiórkę?

Taka sytuacja może zaistnieć, gdy na przykład zgłaszasz rozbiórkę, a twój budynek w celu rozbiórki wymaga zgody na budowę. Jeżeli rozbiórka naruszy zagospodarowanie przestrzenne lub jakiekolwiek przepisy również możesz spodziewać się decyzji odmownej.

Co trzeba zawrzeć we wniosku pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę (w celu rozbiórki obiektu) powinno zawierać przede wszystkim zgodę prawowitego właściciela. Nie wystarczy nasza zgoda jako opiekunów, wnuczków właścicieli czy najlepszych przyjaciół. Urząd musi widzieć podpis, najlepiej czytelny, właściciela. Dodatkowo zawrzyjmy szkic usytuowania obiektu oraz opis w jaki sposób chcemy zapewni bezpieczeństwo ludziom podczas rozbiórki, liczy się również zabezpieczenie mienia. Dużym atutem będzie projekt rozbiórki, plan jej przeprowadzenia. Dołączmy również wszystkie inne niezbędne zgody organów i instytucji.

Wyjątki

Jeżeli obiekt zagraża zdrowi bądź życiu innych osób należy bezzwłocznie zacząć rozbiórkę. Dotyczy to również zagrożenia mienia. W takiej sytuacji rozpoczynamy rozbiórkę jednocześnie zgłaszając lub składając wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Nie musimy jednak czekać na decyzję.

Z jakimi organami należy się kontaktować w sprawach rozbiórki?

Organami decyzyjnymi są starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, czyli organy administracji architektoniczno – budowlanej. Bezpośredni nadzór nad rozbiórką mają organy nadzoru budowniczego, czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dodatkowe informacje

W raz z rozpoczęciem rozbiórki kierownik budowy powinien rozpocząć prowadzenie dziennik rozbiórki. Teren rozbiórki powinien być odpowiednio zabezpieczony, a na budynku powinna znajdować się tablica informacyjna, podobna do tej znajdującej się na terenie budowy.

Procedura rozbiórki może wydawać się skomplikowana, jednak wszystkie wymogi mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, a także ochronę mienia. Dzięki uregulowaniom praca na terenie budowy jest bezpieczna, udokumentowana, dodatkowo wszystko dzieje się w odpowiedniej kolejności. Najlepszym wyjściem jest powierzenie prac rozbiórkowych, firmom specjalizującym się w tej dziedzinie, które zadbają również o załatwienie wszelkich niezbędnych formalności. Mieszkańcom województwa mazowieckiego możemy polecić usługi firmy Żak Ogrody i ich ofertę na prace związane z wyburzeniami i rozbiórką: http://www.zakogrody.pl/wyburzenia-i-rozbiorki

Have your say