Grupy wsparcia

Zapisy. Sekretariat Akademia Saska:

tel. kom. 515 666 315,

tel. (22) 672-97-62

Grupa wsparcia to formuła grupowa polegająca na spotkaniu się osób, które doświadczają podobnych trudności. Jej celem jest wymiana doświadczeń i uczuć, poszerzenie wglądu w sytuację, a przede wszystkim wzajemne wspieranie się w bezpiecznej atmosferze. Proponujemy następujące grupy wsparcia:

  • grupa wsparcia dla osób z chorobą nowotworową – grupa wsparcia skierowana jest do osób zmagających się z chorobą nowotworową. Celem cotygodniowych spotkań jest możliwość rozmowy na temat choroby, dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniami z tym związanymi z osobami, które przechodzą przez podobne doświadczenia. Stwarza to możliwość otwarcia się i porozmawiania w bezpiecznej atmosferze zrozumienia i akceptacji z ludźmi, którzy rozumieją przez co aktualnie przechodzimy. Jednocześnie jest to czas  i możliwość nauki sposobów radzenia sobie z chorobą;
  • grupa wsparcia dla osób z depresją – grupa wsparcia skierowana jest do osób zmagających się z depresją. Celem cotygodniowych spotkań jest możliwość rozmowy na temat choroby, dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniami z tym związanymi z osobami, które przechodzą przez podobne doświadczenia. Stwarza to możliwość otwarcia się i porozmawiania w bezpiecznej atmosferze zrozumienia i akceptacji z ludźmi, którzy rozumieją przez co aktualnie przechodzimy. Jednocześnie jest to czas  i możliwość nauki sposobów radzenia sobie z chorobą;
  • grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla członków rodzin osób z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych – liczebność grupy: 6-12 osób; Czas: 120 minut; grupa daje możliwość uzyskania wsparcia w gronie osób doświadczających trudności związanych z chorobą psychiczną bliskiej osoby. Pozwala ona na podzielenie się  własnymi trudnościami, emocjami i wątpliwościami w bezpiecznej atmosferze przy wsparciu innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Elementy psychoedukacyjne mają na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami zaburzeń psychicznych;
  • grupa wsparcia dla osób po rozstaniu – liczebność grupy: 6-12 osób; Czas: 120 minut; Grupa adresowana jest do osób które obecnie znajdują się w kryzysie emocjonalnym związanym z rostaniem. Celem grupy jest uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami w sytacji straty, zrozumienie zaistniałych wydarzeń i swojego  w nich miejsca, budowanie wiary w siebie. Pozwala ona na przejście trudnego okresu w bezpiecznej atmosferze przy wsparciu innych. Grupa daje możliwość spojrzenia na sytuację z innej perspektywy oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji;
  • grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej: Pierwszy krok – grupa przeznaczona jest dla osób, które na co dzień doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie potrafią przerwać destrukcyjnej relacji. Poczucie bezradności, lęk, obawa o własne życie i poczucie winy to nie jedyne uczucia z jakimi mogą zmagać się osoby doświadczające krzywdy. Celem udziału w grupie jest otrzymanie wsparcia w bezpiecznej atmosferze, gdzie zaufanie do innych ludzi ponownie może zostać odbudowane.

Zapisy.

Sekretariat Akademia Saska:

tel. kom. 515 666 315,

tel. (22) 672-97-62

Tagi: , , , , , ,