From the Blog

co było przed wielkim wybuchem

Co było przed wielkim wybuchem?

Każdy z nas, przynajmniej raz w życiu patrzył kiedyś w gwiazdy i zastanawiał się, w jaki sposób powstały i co było początkiem wszystkiego. Spośród różnych teorii powstania wszechświata najbardziej rozpowszechnioną i powszechnie uznawaną jest teoria Wielkiego Wybuchu, czyli tak zwany Big Bang. Choć teoria Wielkiego wybuchu nie jest kompletna i nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, pozwala wyobrazić sobie proces tworzenia się Wszechświata przynajmniej w przybliżeniu. Sprawdź czym jest teoria Wielkiego Wybuchu i zobacz co było przed nim!

Czym był Wielki Wybuch?

Zgodnie z tą teorią, Wszechświat powstał blisko czternaście miliardów lat temu. Stworzył się on z punktu o nieskończenie małej wielkości –mniejszej nawet od atomu i wielkiej gęstości, który z upływem czasu zaczął się rozrastać. Zaczęły się w nim tworzyć nowe galaktyki i gwiazdy. Początkiem naszego uniwersum nie była więc eksplozja w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie istniały wtedy nawet fale dźwiękowe, które towarzyszyłyby wybuchowi. Wielki Wybuch nie istniał także w przestrzeni – której nie było, ani w czasie – który także nie istniał. Rozszerzanie się Wszechświata było początkowo błyskawiczne, w okresie tzw. inflacji po ułamku sekundy rozszerzył się ponad tysiąckrotnie. Milionom lat, w trakcie których trwał ten proces, towarzyszyło stopniowe obniżanie się temperatury i zwiększanie gęstości, a także powstanie wodoru i helu, pozwalające na uformowanie się miliardów gwiazd. Nasza galaktyka, nazwana Drogą Mleczną jest młodsza o około 200 milionów lat od całego Wszechświata, co udowodniono badając skład najstarszych gwiazd.

Co teraz dzieje się z Wszechświatem?

Wszechświat nadal się rozszerza, choć nie w takim tempie jak w początkach jego powstawania. Odkryto ponadto, że im bliżej jego kresu tym szybciej następuje ekspansja, co zauważono w oddalających się od naszego Układu Słonecznego galaktykach krańcowych. Nie jest oczywiste, czy proces rozszerzania się będzie trwał wiecznie w tym samym tempie. Istnieje bowiem również teoria, że prędkość rozszerzania się kiedyś spadnie do zera a Wszechświat pozostanie w zastoju. Stworzono również tezę, iż po zaprzestaniu powiększania się uniwersum nastąpi jego stopniowe zmniejszanie się aż do poziomu osobliwości. Jak będzie w rzeczywistości – pokaże przyszłość.

Co było przed Wielki Wybuchem?

Jednak tak naprawdę kluczowe jest tutaj pytanie dotyczące tego co było przez Wielkim Wybuchem. Człowiek potrzebuje odpowiedzi na pytania związane z źródłem świata, w którym żyje i funkcjonuje. Pytanie o początki Wszechświata jest jednak z gatunku tych, na które trudno znaleźć odpowiedzi nawet największym uczonym – astronomom czy astrofizykom.

Według większości teorii przed Wielkim Wybuchem nie było nic, bowiem on był początkiem wszystkiego, włącznie z czasem, przestrzenią i wszelką materią. Nie jest też znana praprzyczyna powstania Wszechświata, nie wiemy więc praktycznie nic. Dlatego też być może właśnie słowo nic najlepiej odpowiada na pytanie dotyczące tego co było u zarania dziejów.

Have your say